Проект „Изкуство и култура за всички”

Този уебсайт е създаден по проект BGCULTURE-3.001-0009 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

„Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.“

Повече за проекта