Проект „Изкуство и култура за всички”
Празник „Изкуство и култура за всички“ в с. Нефела
Празник „Изкуство и култура“ в село Бели извор
Кръгла маса
Кръгла маса
Работна среща № 13 на екипа по проекта