Приключи изпълнението на проект „Изкуство и култура за всички“