Проект „Изкуство и култура за всички”
Приключи изпълнението на проект „Изкуство и култура за всички“
Заключителна пресконференция
Работна среща № 14 на екипа по проекта
Празник „Изкуство и култура за всички“ в с. Нефела
Празник „Изкуство и култура“ в село Бели извор
Кръгла маса
Кръгла маса
Работна среща № 13 на екипа по проекта
Празник „Изкуство и култура“ в село Раждавица
Празник „Изкуство и култура за всички“ в с. Раждавица
Работна среща № 12 на екипа по проекта
Празник „Изкуство и култура“ в село Шишковци
Празник „Изкуство и култура за всички“
Работна среща № 11 на екипа по проекта
Напредък на проекта „Изкуство и култура за всички“
Работна среща № 10 на екипа по проекта
Работна среща № 9 на екипа по проекта
Напредък на проекта „Изкуство и култура за всички“
Работна среща № 8 на екипа по проекта
Продължава обучението в Школата по народни танци и пеене
Творческа беседа „Рисуване със светлина – фотография с дълга експозиция”
Работна среща № 7 на екипа по проекта
Напредък на проекта „Изкуство и култура за всички“
Обучение в Школата по народни танци и пеене
Творческа беседа
Работна среща № 6 на екипа по проекта
Творческа беседа по проекта
Работна среща № 5 на екипа по проекта
Напредък на проекта „Изкуство и култура за всички“
Школа по народни танци и пеене
Творческа беседа
Работна среща № 4 на екипа по проекта
Творческа беседа с Росен Идеалов
Обучение
Работна среща №3 на екипа
Обучение за повишаване на капацитета
Пресконференция
Проведе се работна среща на екипа по проекта
Първа работна среща на екипа