Проект „Изкуство и култура за всички”

Дейности по проекта:
Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2: Повишаване капацитета на партньорите по проекта за работа с етническите малцинства в сферата на културата
Дейност 3: Творчески беседи
Дейност 4: Школа по народни танци и пеене
Дейност 5: Празник „Изкуство и култура за всички“
Дейност 6: Кръгла маса „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“
Дейност 7: Публичност и информация