Проект „Изкуство и култура за всички”

Читалище „Братство 1869“ е създадено на 1 юли 1869 г. и е най-старата културно-образователна институция в Кюстендилския регион. Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си, запазване на обичаите и постиженията на науката, изкуството и културата, осигуряване на достъп до информация, подпомагане и стимулиране на младежката активност на местно ниво. През годините читалището реализира множество проекти към различни донорски програми – Европейска комисия, Европейски парламент, „Европейски социален фонд“ ОП „РЧР“, Фондация за „реформи в местното самоуправление“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, „Младежта в действие“, „Еразъм +“ „Национална програма за младежта“ “Европейската младежка фондация”, Фондация „Америка за България“, Фондация „Лале“, Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия и България – Македония, Програма ФАР и др.

От 2005 г. в читалище „Братство 1869“ е ситуиран офис на Регионален експертно-консултантски и информационен център “Читалища” – Кюстендил, който отговаря за читалищата от Област Кюстендил. От 2006 г. читалище „Братство 1869“ е регионална „Евродеск“ точка. Евродеск е информационна мрежа на Европейския съюз, създадена с цел подпомагане и предоставяне на информация и консултация на младежи и специалисти от цяла Европа. През 2006 г. в читалището бе открит и Телецентър със свободен достъп до интернет. През 2009 г. Представителството на Европейската комисия в България одобри читалището за Информационен център от мрежата Европа Директно. През 2011 г. читалище „Братство 1869“ получи акредитация за посрещаща и изпращаща доброволци организация по Европейска Доброволческа Служба. През 2012 г. в читалището бе открит и Младежки Информационно-консултантски Център – Кюстендил по Национална Програма за Младежта. Читалище „Братство 1869“ ежегодно организира: Международен фестивал на класическата китара „Акад. Марин Големинов“, Международен фолклорен фестивал „Пауталия“, Международен фестивал на шлагерната песен „Пей сърце“, Международен фестивал „Велики учители“, Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов“, Национален поетичен конкурс за деца „Веса Паспалеева“ и Национална конференция на китаристите в България.

В читалище „Братство 1869“ творят: Китарен оркестър „Кюстендил“, Танцов ансамбъл „Нова Генерация“, ДФФ „Трепетлика“, ВФ „Неразделни“, Фолк Арт формация, ФФ „Струмски полъх“, Студио за модерни танци „Дебют“, Хор „Братство“, Туристически хор „Осоговско ехо“, Група за стари градски песни „Пей сърце“, клуб по спортни танци „Пауталия“, Детска музикална школа с класове по китара, цигулка, пиано, синтезатор, акордеон, народно пеене, поп и класическо пеене, солфеж и елементарна теория на музиката. Работят още – школа за чуждоезиково обучение – английски език, курсове по рисуване, курс по йога, театър „Авансцена“, Детска театрална студия и др.